kamšlys

kamšlys
1 kamšlỹs, -ė̃ smob. (4) K, 445, J.Jabl, Všk, Šv, Svn, Št; , 2124, M, Blv kas daug valgo, besotis, rijūnas: Kamšlỹs, kurs juodą baltą kemša, t. y. ėda J. Iš tavęs geras kamšlỹs Skr. Nemažas kamšlỹs: kemši i kemši šnypštuodamas Ll. Toks kamšlỹs ir su kaulais galėtų suvalgyti Up. Nebūk kamšlė, neėsk tiek daug – papampsi Dr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • kamšlys — 2 kamšlỹs sm. (4) Vrn pagaliukas, kuriuo kemšama kas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kamša — kamšà sf. (4) 1. M, MŽ174 žabais, virbais iškimštas, išklotas kelias; prikimšta, užtaisyta duobė: Kamšàs iš virbų, šatrų ant kelio per pelkes (padaro), kad neklimptų arkliai važiuojant J. Per kamšas lieptą dėti N. Veža žabarus kamšoms J. Per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kamšalas — kam̃šalas sm. (3b) 1. kuo kas prikemšama, užkemšama, užkemšama; prasti daiktai: Duok kokį kam̃šalą čia skylei lange užgriūst Alvt. Tat esanti krūva visokio kamšalo J.Jabl. Tokie daiktai – skrynioms kam̃šalas, daugiau nieko J. Toks maistas tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kamšatka — ×kamšatka (hibr.) scom. kamšlys, kamšeklis, ėdūnas: Kas išmaitins tokį kamšatką! Vlkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kamšeklis — kamšẽklis, ė smob. (2) kas daug kemša, valgo, kamšlys: Lai kemša kamšẽklis, t. y. daug ėda J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kamžlys — kamžlỹs, ė̃ smob. (4) 1. kas daug valgo, kamžloja; plg. kamšlys: Geras vaikelis: toks kamžlỹs – valgo ir valgo ką nutverdamas Grž. 2. vaikas, kuris sukinasi prie kojų: Eik tu, kamžlỹ, an lovos – kur tik aš einu, tai ir jis vis pirma užlekia!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rijūnas — 2 rijū̃nas, ė smob. (2) DŽ, ryjū̃nas K; H175, R, MŽ195, Sut, N, RBMt11,19, Všk menk. kas daug valgo, geria, kamšlys, ėdūnas, rajūnas: Kurs ryna iš godumo, kad burna plyšta, vadinas rijū̃nas J. Rijū̃nas ryna, neveizdėdamas kitų J. Ar manai, kad aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valgyti — valgyti, o, ė KBI35, Š, Rtr, DŽ, FrnW, KŽ 1. tr., intr. SD147,49, SD288, H, H173, R, MŽ, Sut, K, J, L vartoti maistą, maitintis, sotintis: Miegmi, valgau, geriu iki soti SD44. Bent prieš valgydamas nusiprausk J.Jabl. Čia jų valgyta Jn. Vaipydamas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”